Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres:

opencall@uap.edu.pl