Zapraszamy do udziału w drugim Ogólnopolskim Festiwalu Projektowania Graficznego w Poznaniu.

Ideografia 2018

Celem wydarzenia jest prezentacja najnowszych dokonań polskich projektantów. Głównym punktem festiwalowego programu jest konkurs adresowany zarówno do twórców plakatów, jak również około-plakatowych form graficznych. Przewidziane zostały w nim dwie kategorie – plakat oraz ideograf (tzw. plakat autorski w edycji własnej). Temat konkursu odpowiada nazwie festiwalu: ‘Ideografia’.
Tematem tegorocznej edycji są „100 lat wolności”, odnoszące się do jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz „Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Obie wymienione podkategorie odwołują się do obchodów szczególnie ważnych rocznic w historii polskiego państwa i narodu.
II Ogólnopolski festiwal projektowania graficznego Poznań 2018

Organizator — Fundacja Rarytas Art Foundation | Patronat — Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów w składzie:

Mirosław Adamczyk, grafik projektant, profesor UAP w Poznaniu
Tomasz Bogusławski, grafik projektant, profesor ASP w Gdańsku
Lex Drewinski, grafik projektant, profesor dr Lex Drewinski Fachhochschule w Poczdamie
Andrzej Klimowski, grafik projektant, prof. emeritus Royal College of Art w Londynie
Zdzisław Schubert, krytyk sztuki, kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sekretarz Jury: Mateusz Bieczyński

Współpraca: Piotr Grzywacz