Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Przeglądzie Projektowania Graficznego w Poznaniu

Ideografia 2019

W roku 2017 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu działając we współpracy z Fundacją Rarytas zainicjował w nowe cykliczne wydarzenie artystyczne — Ogólnopolski Festiwal Projektowania Graficznego „Ideografia”. Celem projektu była prezentacja najnowszych dokonań́ polskich grafików projektantów. W roku 2018 została zorganizowana jego druga odsłona w rozszerzonej formule.

W roku 2019 Ideografia po raz pierwszy organizowana jest w kontekście wykraczającym poza Polskę. Podobnie jak w dwóch pierwszych edycjach, konkurs jest adresowany zarówno do twórców plakatów, jak również̇ innych form graficznych. Przewidziane zostały w nim dwie kategorie główne — plakat oraz ideograf (tzw. plakat autorski w edycji własnej).
Konkurs w kategorii Ideograf dedykowany został tematowi relacji polsko-japońskich, widzianym w szerszej perspektywie wymiany międzykulturowej. W roku 2019 w obu państwach obchodzony jest jubileusz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami (więcej na temat ich historii https://tokio.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/historia_stosunkow_polsko_japonskich/).

Wydaje się, że szczególną wartością kulturową w Polsce i Japonii jest synteza tradycji z nowoczesnością, wyrażanej w formie poetyckiej metafory. W Japonii regularnie odbywają się wydarzenia kulturalne prezentujące twórczość polskich artystów. Organizowane są przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy. Duże zainteresowanie wzbudzają pokazy „polskiej szkoły filmowej” oraz muzyka takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko czy Krzysztof Penderecki. W Polsce z kolei ceniona jest sztuka tradycyjnej japońskiej kaligrafii, współczesny japoński rysunek komiksowy, filmy animowane, gry komputerowe oraz szeroko rozumiana kultura high-tech. Ważne miejsce w relacjach polsko- japońskich odgrywa również sztuka plakatu. W Polsce doskonale znana jest twórczość m.in. Shigeo Fukudy i innych plakacistów, a w Japonii twórców związanych z tzw. Polską Szkołą Plakatu.

Organizator — Fundacja Rarytas Art Foundation | Patronat — Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów w składzie:

  • Mirosław Adamczyk, grafik projektant, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
  • Kazunari Hattori, plakacista (do potwierdzenia)
  • Mariusz Knorowski, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie
  • Kanako Nakagawa, kurator wystaw plakatu
  • Zdzisław Schubert, krytyk sztuki, kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu

        Sekretarz Jury: Mateusz Bieczyński, Prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
        Współpraca: Piotr Grzywacz, Nagisa Rządek