Ideografia

Ogólnopolski konkurs
projektowania graficznego,
Poznań 2017

Organizator — Fundacja Rarytas Art Foundation
Patronat — Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Ogólnopolski konkurs projektowania graficznego Ideografia to okazja do konfrontacji najlepszych grafików - projektantów
w Polsce.

W konkursie projektowania graficznego w Poznaniu mogą brać udział graficy, projektanci oraz studenci polskich uczelni plastycznych.

Kategorie:

A — Plakat kulturalny (plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy)

B — Ideograf (autorskie plakaty-plakatów, tzw. plakaty — edycja własna)

W kategorii A będą brane pod uwagę tylko plakaty powstałe z dwóch ostatnich lat.
W kategorii B uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat — IDEOGRAFIA.

Każdy autor może przedstawić 3 plakaty w kategorii A i jeden w kategorii B.
Prace w kategorii A i B powinny posiadać wymiary 100 x 70 cm

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów.
Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz nagrody fundowane.

Nagroda główna (5 000 PLN)

Wyróżnienie w kategorii A (2 500 PLN)

Wyróżnienie w kategorii B (2 500 PLN)

Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy
spis zakwalifkowanych prac.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w Karcie zgłoszenia prace.

Udział w konkursie będzie jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestników na publikacje nadesłanych
prac w środkach masowego przekazu.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe
nie będą brane pod uwagę.

Prace zgłoszone do wystawy nie będą zwracane autorom i staną się częścią kolekcji
Organizatorów.

Przebieg oceny nadsyłanych prac będzie odbywał się w dwóch etapach.

Etap pierwszy

Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl

Kategoria A i B — wymiary A4, rozdzielczość 150 dpi, tryb kolorystyczny CMYK, format TIFF.

Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:

 1. Kategoria A
 2. Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
 3. Data realizacji
 4. Technika druku
 5. Zleceniodawca
 1. Kategoria B
 2. Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
 3. Data realizacji

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.09.2017

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 29.09.2017

Etap drugi

Wydruki zakwalifkowanych prac należy przesłać na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
61-967 Poznań

Na odwrocie każdej pracy, w prawym dolnym rogu należy załączyć następujący opis:

Kategoria A

 1. Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
 2. Data realizacji
 3. Technika druku
 4. Zleceniodawca

Kategoria B

 1. Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
 2. Data realizacji
 3. Technika druku

Termin nadsyłania zakwalifikowanych prac — 06.10.2017

Jury:

Mirosław Adamczyk, Eugeniusz Skorwider, Grzegorz Marszałek, Zdzisław Schubert, Marcin Markowski

Regulamin do pobrania